Zapytanie ofertowe realizowane w ramach postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu numer 1 (Rok 2017) ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. (Wybór Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP” dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.3.2/POIR/2017

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OPRACOWANIU NOWEJ TECHNOLOGII O NAZWIE ATMT

11.09.2017

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności dogadamycie.pl Sp. z o.o. poprzez opracowanie i wdrożenie technologii ATMT, mającej charakter innowacji procesowej, która w znaczący sposób wpłynie na poprawę jakości realizowanych usług tłumaczeniowych. Wdrożona technologia podniesie konkurencyjność Wnioskodawcy w skali międzynarodowej na rynkach na których już teraz działa Wnioskodawca.

WYDATKI KWALIFIKOWANE: 400.000 zł

DOFINANSOWANIE: 340.000 zł

Rezultatem projektu będzie opracowana i przetestowana z użyciem treści pozyskanych od użytkowników końcowych technologia ATMT w postaci systemu informatycznego, usprawniającego procesy archiwizacji i wykorzystania danych tłumaczeniowych firmy i klienta.

STRONA GŁÓWNA
O NAS
KONTAKT

dogadamycie.pl Sp. z o.o.
ul. Generała Władysława Andersa 22
75-017 Koszalin, Polska

KRS 0000446255
NIP PL 6692518347
REGON 321322927

+48 22 460 29 90
info@dogadamycie.pl

©2019 dogadamycie.pl Sp. z o.o.