Zapytanie ofertowe realizowane w ramach postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu numer 1 (Rok 2017) ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. (Wybór Wykonawcy usługi w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP” dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.3.2/POIR/2017

DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OPRACOWANIU NOWEJ TECHNOLOGII O NAZWIE ATMT

11.09.2017

STRONA GŁÓWNA
O NAS
KONTAKT

dogadamycie.pl Sp. z o.o.
ul. Generała Władysława Andersa 22
75-017 Koszalin, Polska

KRS 0000446255
NIP PL 6692518347
REGON 321322927

+48 22 460 29 90
info@dogadamycie.pl           

©2017 dogadamycie.pl Sp. z o.o.